Çevre Politikamız

Çevre duyarlılığı konusundaki hedeflerimiz Güvenlik, Katılım, Kirliliği Önleme, Ürün Yönetimi, Koruma ve Acil Durum Prosedürlerini uygulayarak edindiğimiz saygın konumu devam ettirmektir.

Güvenlik
Güvenlik, tüm çalışanlarımızın sorumluluğu altındadır. Tesislerimiz yaralanma, hastalık ve kazaları önleyecek şekilde uluslarası standartların belirlediği özelliklerle tasarlanmakta, işletilmekte ve korunmaktadır. Sektörde bu alanda yapılan her yeni uygulama istasyonlarımızda hızla hayata geçirilmektedir.

Katılım
Bütün çalışanlarımız ve iş ortaklarımız sağlık, emniyet ve çevre konularında eğitimli olup, prosedürleri etkinlikle uygulamakla sorumludurlar. İstasyonlarımız, konusunda uzman ekipler tarafından düzenli olarak denetlenmekte, personelimize konu ile ilgili eğitimler verilmektedir.

Kirliliği Önleme
Kirliliği azalmak ve israfın en alt düzeye indirilmesi amacıyla sürekli yeni yöntemler geliştirilmektedir.

Ürün Yönetimi
Ürünlerimizle ilişkili potansiyel riskler, ilgili tüm kurumlarla işbirliği içerisinde ortadan kaldırılmakta ve ürün ömrünün sonuna kadar kontrol altında tutulmaktadır.

Koruma
Doğal kaynakların korunması ve geliştirilmesine katkıda bulunabilmek için mevcut geliştirme ve izleme yöntemlerimiz sürekli olarak iyileştirilmektedir.

Acil Durum Prosedürleri
Acil durumların hızlı bir şekilde çözülmesi ve oluşabilecek her türlü kazanın etkilerinin etkin ve profesyonel bir biçimde hafifletilmesi için gerekli prosedürlerimize titizlikle uyulmaktadır.